SZKOLENIA BHP

Organizujemy wszystkie typy szkoleń
Transport leków w stałej temperaturze

KURSY NA WÓZKI JEZDNIOWE

kurs kwalifikacyjne kierowców na wszystkie typy wózków.

PRZEGLĄDY I NAPRAWY GAŚNIC

Posiadamy autoryzację wielu producentów